Contact Us
Skip to content Skip to footer

Đến hẹn lại lên, đầu năm mới là thời điểm xuất hành của toàn thể nhân viên GKLV du xuân, dâng hương tại đền Ngọc Khánh và đền Mẫu Ba Vì, cầu mong một năm “Đại cát – Đại lợi”. Đây cũng là một trong nững hoạt động ngoại khoá truyền tống của công ty, là dịp đẻ gắn kết tập thể thành viên GKLV trong chuyến khở hành năm mới.

Bình luận

GK LOGISTICS VIETNAM

Proactivity  •  Companion  •  Sharing

HA NOI OFFICE

14F Ngoc Khanh Plaza, No.1 Pham Huy Thong Street, Ngoc Khanh Ward Ba Dinh District, Ha Noi City , Viet Nam

Phone: +84 2438 575 959

 
HAI PHONG OFFICE

356 Le Thanh Tong Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam

Phone: +84 2253 767 766

HO CHI MINH OFFICE

6F Master Building
No. 41-43 Tran Cao Van Street, Vo Thi Sau Ward
District 3, Ho Chi Minh City Viet Nam

Phone: +84 2835 218 864

NOI BAI OFFICE

2F Noi Bai Airport Express Delivery Branch, Trai Ca Area, Phu Minh Commune, Soc Son District, Hanoi City, Vietnam

Phone: +84 888 077 059