Contact Us
Skip to content Skip to footer
Dịch vụ tư vấn bắt đầu nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động của các công ty FDI vào Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực thủ tục hải quan và kiểm toán. Bằng kinh nghiệm dày dặn của mình để hỗ trợ và đề xuất quy trình phù hợp nhất cho khách hàng.
gk-custom-2.drawio
GK Logistics Viet Nam

Proactivity  •  Companion  •  Sharing

HA NOI OFFICE

14F Ngoc Khanh Plaza, No.1 Pham Huy Thong Street, Ngoc Khanh Ward Ba Dinh District, Ha Noi City , Viet Nam

Phone: +84 2438 575 959

 
HAI PHONG OFFICE

356 Le Thanh Tong Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam

Phone: +84 2253 767 766

 
HO CHI MINH OFFICE

6F Master Building, No. 41-43 Tran Cao Van Street , Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone: +84 2835 218 864

 
 
NOI BAI OFFICE

2F Noi Bai Airport Express Delivery Branch, Trai Ca Area, Phu Minh Commune, Soc Son District, Hanoi City, Vietnam

Phone: +84 888 077 059