Contact Us
Skip to content Skip to footer
IMG_5143
Văn phòng Hà Nội

14F Ngọc Khánh Plaza, 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 2438 575 959
Fax: +84 2437 621 613

z4373187241339_d9fc05b0f20fcc13dbe8161da4f7f2ba
Văn phòng Hải Phòng

356 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: +84 2253 767 766
Fax: +84 2253 767 741

D88B1048-8C58-4A89-AD42-C5BB1542CD89
Văn phòng Hồ Chí Minh

6F Tòa nhà Master, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 2835 218 864
Fax: +84 2835 210 614

GK Logistics Viet Nam

Proactivity  •  Companion  •  Sharing

HA NOI OFFICE

14F Ngoc Khanh Plaza, No.1 Pham Huy Thong Street, Ngoc Khanh Ward Ba Dinh District, Ha Noi City , Viet Nam

Phone: +84 2438 575 959

 
HAI PHONG OFFICE

356 Le Thanh Tong Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam

Phone: +84 2253 767 766

 
HO CHI MINH OFFICE

6F Master Building, No. 41-43 Tran Cao Van Street , Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone: +84 2835 218 864

 
 
NOI BAI OFFICE

2F Noi Bai Airport Express Delivery Branch, Trai Ca Area, Phu Minh Commune, Soc Son District, Hanoi City, Vietnam

Phone: +84 888 077 059